Štátna jazyková škola v Košiciach

Profil školy

Jazyková škola je školské zariadenie, ktorej zriaďovateľom  je Košický samosprávny kraj. Sídli v budove Dopravnej priemyslovky na Hlavnej 113 v Košiciach.

Hlavným zámerom školy je  slúžiť širokej verejnosti a poskytovať jazykové vzdelanie v anglickom, nemeckom, španielskom, francúzskom a ruskom jazyku a v talianskom jazyku. Jednotlivé kurzy sú zaradené podľa Európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky od A1 až po C2. Okrem tradičných kurzov (základných, stredných a vyšších) sa škola snaží prispôsobiť požiadavkám verejnosti a začala ponúkať nové prípravné a špecializované kurzy pre jednotlivé jazyky.

V zmysle platnej legislatívy možno štúdium v jazykovej škole ukončiť štátnou jazykovou skúškou, ktorá sa koná v jarnom a jesennom termíne. 

Naša jazyková škola poskytuje stabilizovaný systém výučby cudzích jazykov viac ako  50 rokov, ktorý dopĺňa modernými metódami a najnovšími trendmi vo vyučovaní jazykov. Garanciou kvality a profesionality  sú pedagógovia s dlhoročnými skúsenosťami vo vyučovaní cudzích jazykov. Učitelia využívajú všetky výhody e-learningu, čo je výhodné v prípadoch, kedy poslucháči vymeškajú vyučovanie, výukové softvéry a najnovšiu techniku vrátane interaktívnej tabule.

Škola má už dlhodobo akreditáciu vykonávať štátne jazykové skúšky, ktoré sú kompatibilné s medzinárodnými a ponukou kurzov sa flexibilne  prispôsobuje požiadavkám verejnosti. Celkový počet poslucháčov sa v školskom roku pohybuje v rozmedzí od 650 do 700 študentov.

Hodnotiaca správa 2013

Hodnotiaca správa 2014

Hodnotiaca správa 2015

Hodnotiaca správa 2016

Hodnotiaca správa 2017