Štátna jazyková škola v Košiciach

 

Informácie o kurzoch na t.č. 0907 448 040 

Pre lepšie zaradenie do jednotlivých kurzov uchádzači okrem začiatočníkov píšu diagnostický test. Termín testu si môžete dohodnúť telefonicky alebo osobne v zborovni školy od 15:00 do 16:00 ( t.č. 0556220498) - platí počas školského roka.

             JARNÉ TERMÍNY ŠTÁTNYCH JAZYKOVÝCH SKÚŠOK

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka (písomná časť) sa bude konať 21.04.2020

Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka (písomná časť) sa bude konať 23.04.2020

Všeobecná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka (písomná časť) sa bude konať 23.04.2020

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka (ústna časť) sa bude konať 27.05.2020

Všeobecná štátna jazyková skúška z  anglického jazyka (ústna časť) sa bude konať 29.05.2020

Všeobecná štátna jazyková skúška z  anglického jazyka (ústna časť) sa bude konať 29.05.2020

Posledný termín odovzdania prihlášok je 31.03.2020 


Referencie našich študentov

Za správnosť údajov v certifikáte zodpovedajú Jazykové školy.sk.

staršie aktuality