Štátna jazyková škola v Košiciach

ZÁPIS do kurzov pre šk. rok 2020/2021 sa uskutoční od 20.8. do 4.9.2020 od 15:00 do 19:00 v miestnosti č. 217

Informácie o kurzoch na t.č. 0907 448 040 

Pre lepšie zaradenie do jednotlivých kurzov uchádzači okrem začiatočníkov píšu diagnostický test. Termín testu si môžete dohodnúť telefonicky alebo osobne v zborovni školy od 15:00 do 16:00 ( t.č. 0556220498) - platí počas školského roka.

             


Referencie našich študentov

Za správnosť údajov v certifikáte zodpovedajú Jazykové školy.sk.

staršie aktuality