Štátna jazyková škola v Košiciach

Zápis do jazykových kurzov pokračuje aj v priebehu septembra

Informácie o kurzoch na t.č. 0907 448 040 

OZNAM O FORME VYUČOVANIA V PRÍPADE ZHORŠENIA EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE

V prípade, že pre zhoršenie epidemiologickej situácie bude musieť byť škola na isté obdobie zatvorená, v súlade s pokynmi MŠVVaŠ bude prezenčné vyučovanie plynule nahradené dištančnými formami podľa technických možností vyučujúcich a jednotlivých študijných skupín (Zoom meeting, Viber, Skype, emailová komunikácia, telefonická komunikácia) až do doby opätovného zlepšenia podmienok. O prechode z jednej formy vyučovania na druhú budú poslucháči informovaní na internetovej stránke školy, prípadne emailom od vyučujúcich.

Pre lepšie zaradenie do jednotlivých kurzov uchádzači okrem začiatočníkov píšu diagnostický test. Termín testu si môžete dohodnúť telefonicky alebo osobne v zborovni školy od 15:00 do 15:40 ( t.č. 0556220498) - platí počas školského roka.

             


Referencie našich študentov

Za správnosť údajov v certifikáte zodpovedajú Jazykové školy.sk.

staršie aktuality