Štátna jazyková škola v Košiciach

Vitajte

Jazyková škola v Košiciach na Hlavnej ulici č. 113 bola zriadená Košickým samosprávnym krajom ako samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Zriaďovacia listina bola vydaná 3. septembra 2002 pod číslom 2002/00496-114.

Ponuka kurzov

1. a 2. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na dosiahnutie úrovne A2.

viac o kurze

3. a 4. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na dosiahnutie úrovne B1.

viac o kurze

5. a 6. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na dosiahnutie úrovne C1.

viac o kurze

7. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 140 je zameraný na dosiahnutie úrovne C2.

viac o kurze

Ich rozsah a obsah sa určuje podľa aktuálnej spoločenskej potreby

viac o kurze

 

Slovenčina pre cudzincov

Od 1. septembra 2015 bude na našej škole vyučovanie slovenčiny pre cudzincov pre začiatočníkov. Prihlásiť sa môžete od apríla.

26. 01. 2015

prázdniny a dôležité termíny

Školský rok 2014/15 Prázdniny: Jesenné: 30.10. - 31.10.2014 Vianočné: 22.12.2014 - 7.1.2015 Polročné: 2.2.2015 Jarné: 23.2. - 27.2.2015 Veľkonočné: 2.4. - 7.4.2015 Letné: 1.7. - 31.8.2015 V čase prázdnin na škole vyučovanie neprebieha štátna skúška z anglického jazyka jesenný termín písomná časť: štvrtok 6.11.2014 o 14:00 ústna časť: utorok 2.12.2014

14. 12. 2014

staršie aktuality