Štátna jazyková škola v Košiciach

Vitajte

Jazyková škola v Košiciach na Hlavnej ulici č. 113 bola zriadená Košickým samosprávnym krajom ako samostatná príspevková organizácia s právnou subjektivitou. Zriaďovacia listina bola vydaná 3. septembra 2002 pod číslom 2002/00496-114.

Ponuka kurzov

1. a 2. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na dosiahnutie úrovne A2.

viac o kurze

3. a 4. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na dosiahnutie úrovne B1.

viac o kurze

5. a 6. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 280 je zameraný na dosiahnutie úrovne C1.

viac o kurze

7. ročník, s celkovým počtom vyučovacích hodín 140 je zameraný na dosiahnutie úrovne C2.

viac o kurze

Ich rozsah a obsah sa určuje podľa aktuálnej spoločenskej potreby

viac o kurze

Slovenčina pre cudzincov

22.11.2014 | Admin

staršie aktuality