Štátna jazyková škola v Košiciach

Vážení poslucháči, vzhľadom na stále pretrvávajúcu mimoriadnu situáciu budeme od 11. 01. 2021 pokračovať v dištančnej forme vyučovania. O prípadných zmenách Vás budeme informovať prostredníctvom internetovej stránky školy a učiteľov Vašich kurzov.

 

 Informácie o kurzoch na t.č. 0907 448 040

Pre lepšie zaradenie do jednotlivých kurzov uchádzači okrem začiatočníkov píšu diagnostický test. Termín testu si môžete dohodnúť telefonicky alebo osobne v zborovni školy od 15:00 do 15:40 ( t.č. 0556220498) - platí počas školského roka.

             


Referencie našich študentov

Za správnosť údajov v certifikáte zodpovedajú Jazykové školy.sk.

staršie aktuality