Štátna jazyková škola v Košiciach

PRIJMEME UČITEĽA/UČITEĽKU NEMECKÉHO JAZYKA S NÁSTUPOM OD JÚNA RESP. SEPTEMBRA 2017

Na štátnu skúšku je možné sa prihlásiť najbližšie v septembri


ZÁPIS NA NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 SA USKUTOČNÍ OD 3.7. DO 7.7.2017.

NOVÝCH POSLUCHÁČOV PRIJÍMAME DENNE OD 15:00 DO 18:00 V UČEBNI Č.217

Informácie na t.č.0907448040 

Ponúkame poobedňajšie a večerné kurzy nasledovných jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky a slovenský pre cudzincov

Pre lepšie zaradenie do jednotlivých kurzov uchádzači okrem začiatočníkov píšu diagnostický test. Termín testu si môžete dohodnúť telefonicky alebo osobne v zborovni školy od 15:00 do 16:00 ( t.č. 0556220498)

 

Kurzy prebiehajúce v školskom roku 2015/2016

Riadne kurzy pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých  

Prípravné kurzy na  všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (C1 – C2 CEF)

Prípravný kurz na špeciálnu štátnu jazykovú skúšku, odbor prekladateľstvo (C2 CEF)

Konverzačné kurzy s cudzojazyčným lektorom alebo slovenským učiteľom

Gramatický kurz zameraný na rýchle a prehľadné zopakovanie gramatiky

Nové kurzy plánované na školský rok 2016/17

3 mesačný intenzívny kurz
anglického / nemeckého / francuzského / španielského a talianského jazyka.

Obchodná komunikácia a korešpondencia
v anglickom/nemeckom/francúzkom/ruskom/španielskom a talianskom jazyku

Cieľom kurzu je naučiť poslucháčov pohotovo reagovať  v komunikácii so zahraničnými obchodnými partnermi, riešiť rôzne pracovné situácie, rozširovať slovnú zásobu a precvičovať formálnu komunikáciu v simulačných situáciách.Tento kurz je určený študentom a dospelým poslucháčom, ktorí už majú vedomosti z kurzu cudzieho jazyka všeobecného typu na úrovni A2. Vhodný je pre obchodných manažérov, pracovníkov v bankovníctve, obchode a podnikaní. Kurz otvoríme pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov.

Praktický jazyk pre zaneprázdených
jednoročný kurz z anglického/nemeckého/francúzskeho/ruského/španielskeho a talianskeho jazyka - 105 hodín/3 hodiny týždenne

Chcete prelomiť jazykovú bariéru? Všetko, čo potrebujete je na dosah.
Kurz je určený dospelým, ktorí sa chcú naučiť používať cudzí jazyk pri konkrétnych situáciách (napr. cestovanie, dovolenka, nakupovanie) alebo preferujú nekomplikované vyučovanie. Aktivity sú zamerané na nacvičovanie jednoduchých dialógov, neustále opakovanie, učenie sa fráz z každodenného života a precvičovanie jednoduchých gramatických štruktúr umožňuje dospelým rýchlo napredovať – jedna téma je rozpracovaná na jednu stranu a preberá sa 1 vyučovaciu hodinu. Na zapamätanie slovnej zásoby sa používa  obrázkový slovník. Kurz otvoríme pri dostatočnom počte prihlásených poslucháčov.

 

Slovenčina pre cudzincov

Od 1. septembra 2015 prebieha na našej škole vyučovanie slovenčiny pre cudzincov - začiatočníkov. Prihlásiť sa môžete aj v priebehu školského roka. Pokiaľ potrebujete potvrdenie o návšteve školy pre cudzineckú políciu, je nutné prísť osobne na riaditeľstvo školy.

26. 01. 2015

Prázdniny a dôležité termíny

Školský rok 2015/16 Prázdniny: Jesenné: 29.10. - 30.10.2015 /Vianočné: 23.12.2015 - 7.1.2016 /Jarné: 15.2. - 19.2.2016 /Veľkonočné: 24.3. - 29.3.2016 /Letné: 1.7. - 2.9.2016               V čase prázdnin na škole vyučovanie neprebieha  

14. 12. 2014

staršie aktuality