Štátna jazyková škola v Košiciach

Štátne skúšky

Najbližšie štátne skúšky sa budú konať v jarnom termíne 2020.

Prihlásiť sa je potrebné do 31.3.2020

Jarný termín:

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka (písomná časť) sa bude konať 21.04.2020

Všeobecná štátna jazyková skúška z anglického jazyka (písomná časť) sa bude konať 23.04.2020

Všeobecná štátna jazyková skúška z nemeckého jazyka (písomná časť) sa bude konať 23.04.2020

Základná štátna jazyková skúška z anglického jazyka (ústna časť) sa bude konať 27.05.2020

Všeobecná štátna jazyková skúška z  anglického jazyka (ústna časť) sa bude konať 29.05.2020

Všeobecná štátna jazyková skúška z  anglického jazyka (ústna časť) sa bude konať 29.05.2020

 

 

Všeobecné informácie

Na škole možno vykonať
základnú štátnu jazykovú skúšku (1. stupeň náročnosti, B2),
všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (2. stupeň náročnosti, C1-C2),
odbornú štátnu jazykovú skúšku (2. stupeň náročnosti, C1-C2),
špeciálnu štátnu jazykovú skúšku (3. stupeň náročnosti, C2), pre odbor tlmočnícky alebo prekladateľský,

z jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a talianskeho a slovenského jazyka pre cudzincov, pritom nemusíte byť poslucháčom našej školy. V prípade záujmu vykonať štátnu jazykovú skúšku z iného jazyka, napr. z maďarského, ruského, a pod., organizujeme skúšku, ak máme predbežne prihlásených dostatočný počet záujemcov, ktorých pozveme na skúšku.

Skúšky sa konajú spravidla v dvoch termínoch počas školského roka:

jarný termín – uzávierka prijímania prihlášok je 31. marca
jesenný termín – uzávierka prijímania prihlášok je 30. septembra

Prihláška na stiahnutie je v časti „PRIHLÁŠKY A TERMÍNY“.

Na webovej stránke v časti SKÚŠKY sú podrobné informácie o písomnej časti skúšky a tematické okruhy a sylaby na ústnu časť štátnych jazykových skúšok z jednotlivých ponúkaných jazykov, takže sa každý uchádzač môže pripravovať aj bez absolvovania prípravného kurzu. Študijné materiály externým záujemcom o skúšku jazyková škola neposkytuje. Po stiahnutí a vypísaní prihlášky z našej webovej stránky s vlastnoručným podpisom ju môžete zaslať na adresu jazykovej školy alebo priniesť osobne na sekretariát jazykovej školy, Hlavná 113, Košice.