Štátna jazyková škola v Košiciach

Všeobecná štátna jazyková skúška

Všeobecná štátna jazyková skúška na úrovni C1-C2 sa na našej škole vykonáva pravidelne z anglického a nemeckého jazyka a z ostatných jazykov podľa záujmu.

Keďže sa požiadavky pri jednotlivých jazykoch mierne líšia, sú podrobné pokyny k skúške rozpísané zvlášť pre každý jazyk.